Teamcoaching

Teamcoaching kan ingezet worden op twee verschillende manieren: HBM-traject en Werkdruk-Werkplezier-traject.  Hieronder worden beide methoden toegelicht.

HBM-traject

Een team dat werkt vanuit een natuurlijke kracht, waar geen “onderstroom” vertragend kan werken, waar het juist van belang is eerlijk, open en mild naar elkaar te kijken. Een team dat bestaat uit gelukkige teamleden die bijdragen aan het succes van de organisatie. Dat is geen illusie, dat kan ook voor jouw team binnen handbereik zijn!

In het geval van teamcoaching worden de individuele ACT®-metingen voorafgaand aan de eerste teambijeenkomst afgenomen en individueel besproken met de teamleden. Een teamtraining op deze basis beslaat twee dagen (4 dagdelen) waarin we naar aanleiding van de samengestelde teammeting werken aan de individuele en teamontwikkeling. Het uiteindelijke doel is dat de teamleden meer gaan werken van uit hun natuurlijke kracht waardoor ze elkaar beter kunnen vinden, de kwaliteit van
de feedback beter wordt en de kwaliteit van de output hoog gehouden wordt. We doorlopen ook bij teamcoaching de vier verschillende stappen van de Circle of Change:

  • Zelfreflectie: hoe zit ik ten diepste in elkaar, waar zitten mijn talenten en knelpunten?
  • Bewustwording: wat betekent dit voor mij in mijn gedrag naar mezelf en anderen toe?
  • Beslisruimte: met die nieuwe kennis kan ik zelf beslissen hoe ik verder wil en hoe het anders kan.
  • Verantwoordelijkheid: zo kan ik verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die ik wel of niet (anders) doe.

Voorafgaande aan teamcoaching kijken we naar criteria die aan het traject worden gekoppeld door de leidinggevende. Input hiervoor kunnen de thema’s zijn die uit de individuele gesprekken en/of de startworkshop naar boven zijn gekomen. Maar ook gaat het specifiek om het functioneren van het team in het geheel: wie kan waarvoor vanuit eigen natuurlijke kracht verantwoordelijkheid nemen? Wie kan leren van wie en wat ontbreekt er misschien in ons team? In ieder geval zal de vraag centraal staan wat het Plan van Aanpak moet zijn voor de gewenste ontwikkeling binnen het betreffende team.

Doelstellingen van teamcoaching

De doelstellingen op een rijtje:

  • TEAMBUILDING: MEER BEGRIP VAN EN VOOR ELKAAR.
  • EMPOWEREN VAN DE TEAMLEDEN: WAT DRAAG JE BIJ AAN HET TEAM VANUIT JE NATUURLIJKE KRACHT? HOE WORDT HET TEAM EEN SLAGVAARDIG, SOLIDE GEHEEL?
  • VAN REFLECTIE NAAR ZELFREFLECTIE: VAN NAAR JEZELF KIJKEN NAAR ONTDEKKEN WAAROM JE DOET WAT JE DOET.
  • BEPALEN WAT VEILIGHEID IN DIT TEAM IS EN DE EIGEN ROL DAARIN NEMEN, VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN ALS TEAM.
  • DE ROUTE BEPALEN: HOE NU VERDER?

Eventueel is het een optie deze training in 2 dagdelen / 1 dag uit te voeren in een zogenaamde Light Versie. Echter, voor een duurzaam resultaat heeft een 2-daagse absoluut de voorkeur.

Werkdruk-Werkplezier-traject

Met de basissessie pak je te hoge werkdruk aan en vind je samen oplossingen voor meer werkplezier. Het één hangt vaak samen met het ander: te hoge werkdruk levert geen vrolijke gezichten meer op en met werkplezier kun je samen de hoge werkdruk goed opvangen. Te hoge werkdruk is ongezond. Mensen worden ziek, krijgen soms een burn-out, collega’s moeten het werk opvangen en raken zelf ook uitgeput. Het kost een organisaties (extra) geld en tijd om het allemaal weer op de rails te krijgen.

In de basissessie gaat iedere medewerker met zijn eigen werkdruk en werkplezier aan de slag en onderzoekt hoe de balans tussen eigen energiegevers en -vreters te verbeteren is. Medewerkers helpen daarbij elkaar waardoor er onderlinge verbondenheid ontstaat. En ze leren vijf strategieën toe te passen om hun eigen balans te verbeteren.

Bovendien leert het team een geweldige strategie om vraagstukken in het vervolg duurzaam op te lossen. Want van een vraagstuk rechtstreeks naar een verandering lijkt de snelste weg: er is een probleem, we vinden een oplossing en we gaan het doen. Dat klinkt logisch en in veel gevallen werkt het ook zo. Maar niet altijd en zeker niet bij veranderingen waar meerdere mensen mee gemoeid zijn, zoals een team, een hele organisatie of bijvoorbeeld een samenwerkingsverband van meerdere organisaties. De praktijk vraagt dan om een andere manier van werkend waardoor je andere oplossingen en andere werkmethoden leert toepassen. De VeranderVink bevat een aantal stappen waarmee je werkdruk samen met je team of groep mensen kunt ombuigen naar meer werkplezier. De VeranderVink is daarmee eigenlijk de snelste omweg naar een verandering.

Daarnaast levert de workshop op teamniveau een ‘ontwikkelagenda’ op: één of enkele gezamenlijk bepaalde onderwerpen waar het team als geheel aan wil werken. Daarnaast ontstaat er ook een plan voor de toekomst waarmee het team zich bewust blijft van (nieuwe) plezierige, energiegevende teamgewoontes.

Gerelateerd