Jongeren begeleiding

Wat als je weer met plezier naar school of studie kon gaan? Dat je weet waar jij voor staat en daar ook woorden aan kan geven aan je omgeving? Dat je geleerd hebt wat jouw talenten zijn en dat je daar ook je toekomstige keuzes op gaat maken? En wat als je jezelf toestaat nieuwsgierig te zijn naar welke manier van leven het best bij je past.

Veel jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, van scholieren tot startende ondernemers en afgestudeerden, worstelen met dit soort vraagstukken. Bovendien: als jongeren heb je van nature vaak al een natuurlijke nieuwsgierigheid naar jezelf. Je wil weten hoe je in elkaar zit en hoe dat verder moet met je toekomst.

Met de jongerenmeting van ACT®-Young breng je snel en helder het volgende in kaart:

  • waarin loop jij op je tenen?
  • vanuit welke energie leer je nu, hoe kun jij succesvoller leren?
  • hoe gemotiveerd ben jij om zaken af te maken?
  • wint je wilskracht het van je meegaandheid of juist niet?
  • wat is je optimale leerstijl?

De ACT® Young-meting is een talentanalyse die jongeren zelfinzicht geeft op bewust én onbewust niveau, bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en houvast geeft bij de keuzes die zij maken voor hun toekomst. Het is mogelijk om van de resultaten. twee rapportages te ontvangen: één voor de jongere zelf, maar ook voor ouders/verzorgers of de begeleider (de mentor, decaan, studieloopbaanbegeleider, coach enz.).

Gerelateerd