Coaching

Het leven makkelijker ervaren, energie overhouden aan het einde van de dag, meer bewuste keuzes kunnen maken voor wat echt bij jou past en wat jou wél energie geeft? Met een individueel coachtraject wordt er gewerkt volgens de HBM-filosofie, die uitgaat van de onbewuste drijfveren die in ieder mens aanwezig zijn en die een verklaring geven waarom mensen doen wat zij doen. Deze filosofie is letterlijk verbeeld en verwoord in de ACT®-meting, die in het bijzonder óók antwoord geeft op het “hoe dan wel”. Van daaruit werk ik vervolgens met een cliënt of team aan de Circle of Change, die vier stappen onderscheidt in een traject:

  • Zelfreflectie: hoe zit ik ten diepste in elkaar, waar zitten mijn talenten en knelpunten?
  • Bewustwording: wat betekent dit voor mij in mijn gedrag naar mezelf en anderen toe?
  • Beslisruimte: met die nieuwe kennis kan ik zelf beslissen hoe ik verder wil en hoe het anders kan.
  • Verantwoordelijkheid: zo kan ik verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die ik wel of niet (anders) doe.

Individueel coachtraject mogelijkheden

Het aantal coachsessies en de intensiteit van een coachtraject kan per persoon verschillen. Soms hebben we in een goed gesprek een uitstekend resultaat met 2 gesprekken en soms heeft iemand meer nodig. Dit vraagt dus een zekere flexibiliteit in het omgaan met coachtrajecten. Dit zullen we telkens in het kader van maatwerk in goed overleg met elkaar vaststellen.

Jongerenbegeleiding

Veel jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, van scholieren tot startende ondernemers en afgestudeerden, worstelen met vraagstukken rondom profielkeuzen op de middelbare school, studiekeuzes, toekomstvragen enzovoort. Bovendien: jongeren hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid naar zichzelf. Ze willen weten hoe ze in elkaar zitten en hoe dat verder moet met hun toekomst. Met de jongerenmeting van ACT®-Young breng je snel en helder het volgende in kaart:

  • waarin loop jij op je tenen?
  • vanuit welke energie leer je nu, hoe kun jij succesvoller leren?
  • hoe gemotiveerd ben jij om zaken af te maken?
  • wint je wilskracht het van je meegaandheid of juist niet?
  • wat is je optimale leerstijl?

De ACT® Young-meting is een talentanalyse die jongeren zelfinzicht geeft op bewust én onbewust niveau, bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en houvast geeft bij de keuzes die zij maken voor hun toekomst. Het is mogelijk om van de resultaten twee rapportages te ontvangen: één voor de jongere zelf, maar ook voor ouders/verzorgers of de begeleider (de mentor, decaan, studieloopbaanbegeleider, coach enz.).

Overigens is het geen múst om met de ACT®-meting te starten. Voor sommige trajecten kan deze investering een belemmering zijn. Ik beveel het echter wel van harte aan!

Gerelateerd